Terminus

Llengua:
Nom d'accés:
Contrasenya:


TERMINUS és una estació de treball per a la terminologia. Integra la gestió de corpus i de terminologia. Permet crear i gestionar grups de treball i modelar les categories de dades. Inclou la cadena completa del treball terminogràfic individual i en equip: cerca, constitució i exploració de corpus textuals, extracció de termes, gestió de glossaris i projectes, creació i manteniment de bases de dades i edició de diccionaris. Terminus consta de diversos mòduls articulats:

  • Projectes: permet crear un projecte terminològic.
  • Fonts: permet gestionar les fonts utilitzades en un projecte terminològic.
  • Estructuració conceptual: permet crear un arbre de camp per estructurar els termes d'un glossari.
  • Documents: permet incloure arxius de text que després constituiran el corpus de treball.
  • Corpus: permet agrupar documents en corpus.
  • Anàlisi: permet explorar corpus mitjançant freqüències, concordances, n-grames i càlcul d'associació entre formes, i també permet l'extracció de termes a partir de corpus textuals especialitzats.
  • Glossaris: permet declarar els glossaris que formen part d'un projecte.
  • Termes: permet entrar les dades terminològiques al glossari i consultar-les.

Accés a Terminus 2.0 mitjançant llicències d’ús (acadèmica, de grup de recerca o individual). Informació i tarifes